הארכיון חזר, תחת הדומיין האקר.ים

הארכיון (שבעבר היה בכתובת archive.hackerspace.org.il) חזר תחת הדומיין האקר.ים.

אפשר למצוא את הארכיון בכתובת: https://archive.hkr.im/

כמובן, שאם יש לכם חומרים שלא מופיעים בארכיון, אשמח לקבלם (שלחו ל-@itk98 או לי הודעה פרטית).