אלו הם התנאי שימוש אשר תקפים לאתר האקר.ים, שמופעל על-ידי ביהימות’ בע"מ (Behemoth LTD) ח"פ 516339683. בכדי להשתתף בפעילות האתר הינך חייב להסכים לתנאי השימוש, קריאה או כתיבה בפורום הינה אינדקציה לכך שהסכמת לתנאי השימוש. תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מתוך נוחות, אך תקפים במידה שווה לכל המינים.

דלג ל:

תנאים חושבים

פסקה זו כוללת נהלים שקשורים בזכויות ובחובות שלך, כגון הצהרה, שמגבילה את האחריות של מפעילי הפורום על התוכן שמופיע באתר תחת אחריות מוגבלת, והיכרות באחריות שלך בפרסום הודעות בפורום אחריות בשימוש.

היתר לשימוש

השימוש בפורום מותנה בהסכמתך לתנאים הבאים, כל משתמש בפורום מחוייב להסכים לתנאי השימוש לפי התחלת השימוש בו.

תנאים לשימוש בפורום

ההיתר לשימוש בפורום מותנה בכך שהינך מסכים לתנאים הבאים:

 1. הינך בן\בת 13 ויותר.

 2. אינך רשאי\רשאית להשתמש בפורום אם וכאשר מפעילי הפורום החליטו כי אינך רשאי\רשאית לעשות בו שימוש עוד. ההודעה תמסר באימייל שאיתו נרשמת או על-ידי חסימת המשתמש בו עשית שימוש.

 3. השימוש בפורום מותר רק בהתאם לתנאי השימוש ותוכן מותר.

תנאי שימוש

 1. חל איסור להפר את החוק, בצורה עקיפה או ישירה.

 2. חל איסור להשתמש בחשבון השייך למישהו אחר ללא אישור מוצהר מצד בעל\בעלת החשבון.

 3. חל איסור למכור, לקנות או למסור משתמשים בפורום.

 4. חל איסור לשלוח פרסומות, מכתבי שרשרת, או כל הודעה אחרת שמוגדרת כספאם. חל איסור לעשות שימוש בפורום בכדי לאסוף פרטי התקשרות שלמשתמשים.

 5. חל איסור לייצר אוטומציה שתגש לפורום, תנטר את הפורום כגון Web Crawler, תוספי דפדפן או כל תוכנה אחרת שאינה דפדפן.

 6. חל איסור להשתמש בפורום בכדי להפיץ הודעות לרשימות אימיילים, קבוצות וכיוצ"ב.

 7. חל איסור על להציג עצמך כמפעיל\מפעילה של הפורום אלא אם כן אתה\את בעלת תפקיד בפורום.

 8. חל איסור לקשר למשאבים המופיעים בפורום (תמונות, סקריפטים) באתרים אחרים.

 9. חל איסור להסיר סמנים מסחריים המופיעים בתכנים ללא היתר מוקדם מהבעלים המקוריים.

 10. חל איסור להציג את הפורום כחלק מאתרים אחרים (לדוגמה באמצעות <iframe>).

 11. חל איסור על לבטל, לעקוף או להימנע ממנגנוני אבטחה ומגבלות הקיימים בפורום.

 12. חל איסור לגרום לעומסים, בתנועה, בבקשות או כל תהליך אחר שנועד לגרום לתעבורה שאינה סבירה.

 13. חל איסור להתחזות לאחר, כולל כינוי של דמויות מוכרות מהקהילה.

 14. חל איסור לעודד או לעזור לאחרים להפר את התנאים שמופיעים בעמוד זה.

תוכן מותר

 1. חל איסור לפרסם חומר שאינו חוקי, פוגעני או מעליב. זה כולל חומרים שנחשבים למטרידים.

 2. חל איסור לשלוח חומרים שמפרים את החוק, פוגעים בזכויות יוצרים, פוגעים בפרטיות של אדם, או מפר הסכם אחר שעליו הסכמת.

 3. חל איסור לפרסם קוד פוגעני, כגון וירוסים או רוגלות.

 4. חל איסור לפרסם פרטי מידע שנחשבים לפרטיים, בחלקם או במלואם.

 5. חל איסור לפרסם מידע שאין לך היתר לפרסם.

אכיפה

מפעילי האתר ינהגו בהתאם לחוק ואף יגישו תלונה במקרה הצורך כנגד מפרים. מפעילי האתר ישתפו פעולה עם רשויות החוק בהתאם לחוק הישראלי.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות, להחסיר ולמחוק פרסומים של משתמשים בפורום מכל סיבה שהיא. אם אתה\את סבור\סבורה כי פורסמה בפורום הודעה המפרה את החוקים, צור קשר במיידיות.

חשבונך

אתה\את חייב\חייבת ליצור חשבון בכדי לגשת לחלק או כל מאפשרויות האתר.

בכדי ליצור חשבון הינך מחוייב\מחוייבת למסור פרטי מידע מסויימם לגביך. אם החלטת ליצור חשבון, תדרש\תדרשי למסור לכל הפחות את כתובת דוא"ל שבבעלותך וחובתך לשמור על כתובת הדוא"ל עדכנית במערכת הפורום. אפשר לסגור את החשבון בכל עת על-ידי שליחת מייל לכתובת forum@hkr.im.

אתה\את מסכימה לשאת באחריות המלאה של הפעולות שיבוצעו על-ידי חשבונך, אם בהסכמתך או לא. האחריות תפסק 48 שעות לאחר שביקשת לסגור את החשבון או 72 שעות לאחר שדיווחת על החשבון כגנוב. הינך מסכים להשתמש בססמה בטוחה ולנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על חשבונך.

מפעילי האתר עלולים להגביל, להשהות או לנעול את חשבונך, אם עולה החשש כי הופרו תנאי השימוש או התקבלה דרישה חוקית לכך.

תכנים

אף פסוק בהסכם לא מקנה בעלות לפעילי האתר על התכנים שיצרת וחלקת בפורום, כגון המשתמש שיצרת, ההודעות ששלחת, הפוסטים שפרסמת ועוד פרטי מידע שפורסמו בפורום. בין הצדדים (משתמשים בפורום ומפעילי הפורום) האחריות על התכנים תוותר על המפרסם, אך אין מפעילי האתר מבטיחים כי תכנים אלו יוותרו מאוחסנים על שרתי הפורום בהווה או בעתיד.

תוכן שפרסמת בפורום שייך לך, ואתה\את מחליט\מחליטה איזה הרשאות לתת לשאר המשתמשים בפורום. עם זאת, לכל הפחות ההיתר שניתן למפעילי האתר הוא להציג תוכן זה למשתמשים אחרים. היתר זה גם מאפשר למפעילי האתר להעתיק, לפרסם ולנתח את התכנים שנשלחו לאתר.

כאשר תוכן מוסר מהאתר, אם בעקבות פעולה של משתמש או פעולה של מפעילי האתר, ההסכם פג לגבי אותו תוכן רק כאשר התוכן אינו קיים עוד במאגרי השרת (גיבויים, הטמנה וחלקים אחרים במערכת). תכנים שפורסמו כ-Creative Commons ימשיכו לשאת את הרשיון איתם פורסמו גם אם כבר אינם זמינים באתר.

אם צד ג’ שאינו בשליטת מפעילי האתר מפר את תנאי הפרסום, אינך יכול\יכולה לבוא בטוענה כלפי מפעילי האתר, ותדרש\תדרשי לפעול מול המפר ישירות.

אחריות בשימוש

אתה\את מסכים\מסכימה לשאת באחריות במקרה של הפרה של הסכם זה. במקרה ותלונה תגיע לידי תביעה, בית המשפט בישראל ידון בעניין התביעה.

הצהרה

הנך מקבל\מקבלת על עצמך את הסיכונים שיש בשימוש ויצרת תוכן בפורום ציבורי. ככל שהחוק מתיר, אין מפעילי הפורום אחראים על התכנים המופיעים בפורום.

הפורום כולל קישורים לאתרי אינטרנט שמופעלים על-ידי אחרים. מפעילי האתר אינם נושאים באחריות לגבי אתרים שהפורום קישר אליהם, טיבם או תוכנם.

אחריות מוגבלת

לא מפעילי האתר או באי כוחם אחראים לנזקים שעלולים להגרם לך בעקבות הפרה של הסכם זה.

משוב

מפעילי האתר פתוחים לקבלת משוב והצעות, צור קשר.

הינך מסכים\מסכימה כי אין על מפעילי האתר לפעול בהתאם למשוב או ההצעות שנשלחו, ואין באחריותם להודיע אם המשוב התקבל או פעלו על-פיו. משוב והצעות משוחררות מכל דרישה להסכמה או תשלום כלשהו לידי המשיב אם וייושמו.

סגירת חשבון

סגירת חשבון יכולה להתבצע על-ידך או על-ידי מפעילי האתר. כאשר החשבון נסגר ההסכם בין הצדדים מופסק. חשבון שלא התחברו אליו במשך שנתיים (730 ימים), שהינו בדרגת אמון 0 ואין לו הודעות פומביות, ימחק אוטומטית מהמערכת.

חוץ סעיפים אלו שימשיכו להתקיים גם לאחר מכן: תכנים, משוב, אחריות בשימוש, הצהרה, אחריות מוגבלת, ו-תנאים כללים.

מחלוקות

החוק הישראלי יהיה החוק התקף לפעילות הפורום.

הינך מסכים כי במקרה של תביעה משפטית היא תגיע לדיון בבית משפט ישראלי, בעיר תל-אביב.

תנאים כללים

ריק

צור קשר

הינך יכול\יכולה ליצור קשר עם מפעילי האתר, בהתאם לתנאים המופיעים פה בכתובת forum@hkr.im.

הינך מסכים\מסכימה לקבלת הודעות ממפעילי האתר באמצעות דוא"ל שסיפקת בעת הרשמתך.

שינויים

מפעילי האתר עדכנו את תנאי השימוש לאחרונה יוני 18, 2024, ועמוד זה עלול לעבור שינויים נוספים בעתיד. כל עדכון עתידי ידווח למשתמשי הפורום באמצעו הפורום. אם השינויים נחשבים לשינויים מהותיים, מפעילי האתר יבקשו את ההסכמה שלך באמצעות אימייל איתו נרשמת, ותצטרך\תצטרכי להסכים לתנאים החדשים על-מנת להמשיך להשתמש בפורום.