הסרטונים מכנס רוורסים 2024 פורסמו

כנס רוורסים 2024 התקיים ב-4 במרץ. כל הסרטונים מהכנס פורסמו, ולהלן הקישור לרשימת ניגוד.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqXy0aX6TzQqQ8tIs2Xm_OWLOFxgHTnM0

מידע נוסף:

  1. רברס עם פלטפורמה
  2. עמוד הכנס - 2024