frida-tools 8.0.0 יצא עם תמיכה ב- Java tracing

בקצרה, Frida היא ספריה שמאפשרת לך להזריק קטעי JS לתוך בינארי שרץ על Windows, macOS, GNU/Linux, iOS, Android, וQNX.
Frida-tools הם כלים שנכתבו בעזרת הספריה הזו למטרות שונות.
ביניהם יש את frida-trace.

frida-trace הוא כלי שרושם (log) כשפונקציות העונות על התבנית שניתנה לו נקראות. (מומלץ להעביר מבט על איך להשתמש בו)
עד כה, הוא תמך רק בפונקציות nativeית, לדוגמה באנדרואיד הוא לא היה מדפיס אם פונקציות מ java היו נקראות.
בעדכון זה הוספו לו את היכולת לרשום גם פונקציות כאלו :tada:

5 לייקים