מפגש dc9723, ינואר 2023

המפגש הקרוב יתקיים בינואר 31, מהשעה 18:30 עד 21:30. המפגש יתקיים במשרדי צ’ק פויינט בתל-אביב (הסוללים 5, תל-אביב). השתתפות היא חופשית ואין צורך בהרשמה מראש.

אג’נדה

  • 18:30 - הגעה.
  • 19:00 - פתיח.
  • 19:10 - AViedersehen – Messing With Security Product Self Protection – Philip Tsukerman.
  • 20:10 - הפסקה קצרה.
  • 20:25 - LastPass Breach – What went wrong? Guy Barnhart-Magen and Sharon Brizinov.

לעוד מידע:

האם תשתתפו במפגש (שמות המצביעים יופיעו)?

  • כן
  • לא
  • לא יודע.ת

0 מצביעים