מפגש dc9723, פברואר 2022

מפגשי dc9723 חוזרים; המפגש הקרוב מתוכנן לפברואר 22 מהשעה 18:30 עד 21:30, המפגש יתקיים במשרדי צ’ק פויינט בתל-אביב (הסוללים 5, תל-אביב).

אג’נדה

  • 18:30: הגעה ובדיקות אנטיגן למשתתפים.
  • 19:00: פתיח, עזרא.
  • 19:10: MoonBounce: the dark side of UEFI firmware – Mark Lechtik, Kaspersky.
  • 20:10: הפסקה קצרה.
  • 20:30: All Roads Lead to OpenVPN: Pwn’ing Industrial Remote Access Clients – Sharon Brizinov, Claroty.
  • 20:10: Lighting talk: Encrypt Everything – Yoav Amit, Block.

שימו לב לדרישה של בדיקת אנטיגן במקום.

מידע באתר dc9723.org, מידע בקבוצת dc9723 בפייסבוק.

האם תשתתפו במפגש (אנונימי, שמות המצביעים לא יופיע)?

  • משתתף
  • לא משתתף
  • לא יודע

0 מצביעים

האג’נדה של המפגש התפרסמה, שימו לב שהיא כוללת בדיקת אנטיגן במקום (בדיקות אנטיגן יסופקו על-ידי מארגני המפגש), והם לא יסתפקו בהצגת תו ירוק בתוקף.

מתנצל, התעסקתי עם חיזוי הגרף ואיפסתי את ההצבעות… ההצבעה לפני האיפוס הייתה:
משתתפים: 2
לא משתתפים: 1
לא יודע: 0