על הקטגוריה Alerts

(מוטב להחליף את הפסקה הראשונה הזאת בתיאור קצר של הקטגוריה החדשה שלך. הנחיה זו תופיע באזור בחירת הקטגוריה, לכן עדיף להסתפק במלל שלא יעלה על 200 תווים.)

השתמשו בפסקאות הבאות לתיאור ארוך יותר, או כדי לגבש הנחיות קטגוריה או חוקים:

  • למה להשתמש בקטגוריה זו? למה היא נועדה?

  • במה בדיוק היא שונה מקטגוריות אחרות שכבר יש לנו?

  • מה בגדול נושאים בקטגוריה זו אמורים להכיל?

  • האם אנחנו צריכים את הקטגוריה הזו? אולי נוכל למזג אותה עם קטגוריה אחרת, או תת-קטגוריה?